bullet BEVERAGE / DESSERTS
  APPETIZERS
  LUNCH
  DINNER

 

 

 

 

 

 

 

 

benhthanh

saigonblock

 

GIẢI KHÁT - BEVERAGE

     
6.
NƯỚC NGỌT
1.75
Soft drink (Dr.peper, coke, diet coke, sprite)
7.
TRÀ ĐÁ
1.50
Iced tea / hot tea
8.
TRÀ THÁI       
2.95
 Iced Thai tea
9.
NƯỚC CAM
2.95
Orange juice
10.
NƯỚC DỪA
2.95
 
Coconut juice
 
11.
SODA CHANH MUỐI
2.95
 
Salted lemon soda
 
12.
SODA SỮA HỘT GÀ
2.95
 
Soda with egg yolk & condensed milk
 
13.
SỮA ĐẬU NÀNH      
2.50
 
Soybean milk
 
14.
SỮA ĐẬU XANH
2.95
 
Green bean milk
 
15.
CAFÉ SỮA ĐÁ
3.25
 
 Pre-made French coffee with milk
 

 

TRÁNG MIỆNG – DESSERTS

 
     
18.
CHÈ BA MÀU   
3.50
 
Red beans, yellow beans, jelly & coconut milk
 
19.
CHÈ THÁI LAN
3.50
 
Assorted Asian fruit mix
 
21.
NHÃN NHỤC
3.50
 
Sweet dry longans in syrup
 
23..
BÁNH FLAN
3.50
 
Caramel custard served with snow ice
 
     
 

BEERS

 
     
24.
HEINEKEN
3.50
25.
MILLER LITE
3.00